સભ્યોનુ કાવ્યપઠન

સર્જકના શબ્દો સર્જકના હોઠે

શબ્દસેતુ સંસ્થાના સભ્યોનુ કાવ્યપઠન

અહીં કાવ્યપઠનમાં રજૂ થતી વીડિઓ ક્લિપ્સ વાચકો સાથે વહેંચવા પૂરતી છે.

કોઈ પણ સભ્યને કોપી રાઈટ, માનભંગ, કે માનહાની થયાની ફરિયાદ હોય તો અમને જણાવે, અમે એમની વીડિયો ક્લિપ અમારી વેબસાઇટ ઉપરથી તરત ઉતારી લઇશું.

કાવ્યપઠન જોવા તેમજ સાંભળવા માટે નામ પસંદ કરી, રચનાના શિષર્ક ઉપર ક્લીક કરો.

આબિદ ઓકડિયા

રસિદા દામાણી

કિશોર પટેલ

શાંતિલાલ ધનિક

મધુરી ધનિક

મનુ પટેલ

મુહમદઅલી ભૈડુ

બાબુ પટેલ

શૈલેષ દેસાઈ

નીતા દવે 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: