કિશોર પટેલનુ સર્જન

Responses

  1. કિશોરભાઈ,
    પટેલ બચ્ચો અને હું ભગવાન મને બહુ જ ગમ્યા. પ્રત્યેક પંક્તિ તે પછીની પંક્તિ વાંચવા ઉતકંઠા જગાડે છે.

    ખરે ખર ખૂબ જ સુંદર રચનાઓ છે.

    -પી.કે. દાવડા

    Like


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: