નિધીશ દલાલનુ સર્જન

કવિતા – અછાંદસ રચના

૧. માઇનસ ૧૬ ડિગ્રી સેન્ટિગ્રેડ
૨. ગાંધીની રાખમાંથી
૩. શેરબજાર
૪. ઢળતી સાંજનો એક સંવાદ – વેલેનટાઇન ડે
૫. યાદદાસ્ત

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: