મનુ ગિજુનુ સર્જન

ટૂંકી વાર્તા – નવલિકા – લેખ

૧. જાગૃતિ
૨. જેની ચા બગડી એની સવાર બગડી
૩. જય હો સેલફોન
૪. માનું ભાથું
૫. “યસ, હી ઇઝ અવેક”
૬. અંતિમ શ્વાસ​
૭. ગાંધીજીવનના ત્રણ ત્રણ રત્નો

કવિતા – અછાંદસ રચના

૧. ચાલટો જાવાનો
૨. માન્ડો મારો હબાડ્ડો ગાંડો

 

Responses

  1. Manu Uncle, I have just read couple of your experiences. Great and amazing. enjoyed and learnt as well. Thanks for such good sharings. Thanks again. Pathik Amrut Patel. Valsad.

    Like


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: