શાંતિલાલ ધનિકનુ સર્જન

કવિતા – અછાંદસ રચના

૧. રમીએ જુનૂં જુનૂં
૨. આઇ.સી.સી.યુ.ની બેડ પરથી
૩. મણકા સુખના
૪. હું કોઈ કવિ કે લેખક નથી
૫. એ હું જ
૬. સાથોસાથ
૭. વસંત
૮. મારા સુખના સાથીઓ
૯. અનિદ્રા

Advertisements

Responses

  1. Very Good and very true

    Like


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: