શાંતિલાલ ધનિકનુ સર્જન

કવિતા – અછાંદસ રચના

૧. રમીએ જુનૂં જુનૂં
૨. આઇ.સી.સી.યુ.ની બેડ પરથી
૩. મણકા સુખના
૪. હું કોઈ કવિ કે લેખક નથી
૫. એ હું જ
૬. સાથોસાથ
૭. વસંત
૮. મારા સુખના સાથીઓ
૯. અનિદ્રા

Responses

  1. Very Good and very true

    Like


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: