Archive for the ‘કાવ્ય પઠન’ Category

માણસ છે ભાઈ માણસ

Posted by: Shabdsetu on માર્ચ 25, 2019

અભિનય કરી જુઓ – આદિલ મન્સૂરી

Posted by: Shabdsetu on નવેમ્બર 6, 2014

અફવા પછી – અહમદ ‘ગુલ’

Posted by: Shabdsetu on એપ્રિલ 9, 2014

ચંદ શેર – ચિનુ મોદી

Posted by: Shabdsetu on જાન્યુઆરી 7, 2014

કોઈ કહેશો મને કે આ ધમાલ શાથી છે?

Posted by: Shabdsetu on સપ્ટેમ્બર 21, 2012

હવે આંખ સામે સૂર્યો જ સૂર્યો

Posted by: Shabdsetu on જાન્યુઆરી 12, 2012

કોઈ આવે તો… યાદ છે

Posted by: Shabdsetu on મે 4, 2011

જિંદગી મિજાજ બદલે છે

Posted by: Shabdsetu on માર્ચ 23, 2011

વળગણ

Posted by: Shabdsetu on જાન્યુઆરી 13, 2011

મિલન જેવું નથી હોતું

Posted by: Shabdsetu on ડિસેમ્બર 24, 2010

આ હવા બેફામ છે કંઈ બોલ તું

Posted by: Shabdsetu on ડિસેમ્બર 11, 2010

એ વતનના પ્યારને અકબંધ રાખજે

Posted by: Shabdsetu on નવેમ્બર 24, 2010

આંખને ખૂણે હજીયે ભેજ છે

Posted by: Shabdsetu on નવેમ્બર 11, 2010

રથયાત્રા

Posted by: Shabdsetu on ઓક્ટોબર 30, 2010

વાત છે

Posted by: Shabdsetu on ઓક્ટોબર 22, 2010

મણકા સુખના

Posted by: Shabdsetu on ઓક્ટોબર 8, 2010

જુઓ ‘લીલા’ કોલેજમાં જઇ રહી છે

Posted by: Shabdsetu on ઓક્ટોબર 1, 2010

અલબેલી નગરી સૂરત !

Posted by: Shabdsetu on સપ્ટેમ્બર 23, 2010

વરસ બાવીસમું તે લાવું ક્યાંથી?

Posted by: Shabdsetu on સપ્ટેમ્બર 16, 2010

હું ભગવાન

Posted by: Shabdsetu on સપ્ટેમ્બર 2, 2010

હવે બે પુરુષો પણ પરણતા મળે છે

Posted by: Shabdsetu on ઓગસ્ટ 27, 2010

કંઇ નથી કહેતા

Posted by: Shabdsetu on ઓગસ્ટ 20, 2010

બાગમાં ક્યાં હવે ફરે છે સનમ

Posted by: Shabdsetu on જુલાઇ 19, 2010

નમી હું ગયો

Posted by: Shabdsetu on જુલાઇ 14, 2010

ચાલટો જાવાનો

Posted by: Shabdsetu on જુલાઇ 3, 2010

પટેલ બચ્ચો

Posted by: Shabdsetu on જૂન 17, 2010

કોને મળું?

Posted by: Shabdsetu on જૂન 11, 2010

જર્સીમાં વરસો કાઢ્યાં

Posted by: Shabdsetu on મે 14, 2010

“મધર્સ ડે”

Posted by: Shabdsetu on મે 6, 2010