Posts Tagged ‘અછાંદસ રચના’

વળગણ

Posted by: Shabdsetu on જાન્યુઆરી 13, 2011

ગૂઢ રહસ્ય

Posted by: Shabdsetu on ડિસેમ્બર 30, 2010

રથયાત્રા

Posted by: Shabdsetu on ઓક્ટોબર 30, 2010

મણકા સુખના

Posted by: Shabdsetu on ઓક્ટોબર 8, 2010

વરસ બાવીસમું તે લાવું ક્યાંથી?

Posted by: Shabdsetu on સપ્ટેમ્બર 16, 2010

જિંદગી મારી

Posted by: Shabdsetu on સપ્ટેમ્બર 11, 2010

હું ભગવાન

Posted by: Shabdsetu on સપ્ટેમ્બર 2, 2010

હવે બે પુરુષો પણ પરણતા મળે છે

Posted by: Shabdsetu on ઓગસ્ટ 27, 2010

આ જિંદગી અમારી…

Posted by: Shabdsetu on ઓગસ્ટ 15, 2010

કદાચ

Posted by: Shabdsetu on ઓગસ્ટ 4, 2010

બાગમાં ક્યાં હવે ફરે છે સનમ

Posted by: Shabdsetu on જુલાઇ 19, 2010

ચાલટો જાવાનો

Posted by: Shabdsetu on જુલાઇ 3, 2010

આઇ. સી. સી. યુ. ની બેડ પરથી

Posted by: Shabdsetu on જૂન 27, 2010

પટેલ બચ્ચો

Posted by: Shabdsetu on જૂન 17, 2010

કોને મળું?

Posted by: Shabdsetu on જૂન 11, 2010

જાગૃતિ

Posted by: Shabdsetu on મે 31, 2010

સાંભળશો કે…..

Posted by: Shabdsetu on મે 22, 2010

“મધર્સ ડે”

Posted by: Shabdsetu on મે 6, 2010

તું અને હું

Posted by: Shabdsetu on એપ્રિલ 28, 2010

શરદ તારું ગુલાબ

Posted by: Shabdsetu on એપ્રિલ 22, 2010

મીરાં ખામોશ છે

Posted by: Shabdsetu on એપ્રિલ 16, 2010

રમીએ જુનૂં જુનૂં

Posted by: Shabdsetu on એપ્રિલ 10, 2010