Posts Tagged ‘ગુજરાતી મુશાયરો’

હવે આંખ સામે સૂર્યો જ સૂર્યો

Posted by: Shabdsetu on જાન્યુઆરી 12, 2012

પીપળાનુ પાન

Posted by: Shabdsetu on ઓક્ટોબર 17, 2011

ગાંધીની રાખમાંથી

Posted by: Shabdsetu on સપ્ટેમ્બર 3, 2011

કોણ માનશે

Posted by: Shabdsetu on ઓગસ્ટ 18, 2011

સીતાની અગ્નિપરીક્ષા

Posted by: Shabdsetu on ઓગસ્ટ 3, 2011

એ હું જ

Posted by: Shabdsetu on જુલાઇ 20, 2011

સમય બદલાય તો જાશે

Posted by: Shabdsetu on જુલાઇ 4, 2011

‘ફાધર્સ ડે’

Posted by: Shabdsetu on જૂન 15, 2011

જય હો સેલફોન

Posted by: Shabdsetu on જૂન 4, 2011

કોઈ આવે તો… યાદ છે

Posted by: Shabdsetu on મે 4, 2011

હું કોઈ કવિ કે લેખક નથી

Posted by: Shabdsetu on એપ્રિલ 20, 2011

એ તો હું શાંતિ

Posted by: Shabdsetu on એપ્રિલ 5, 2011

જિંદગી મિજાજ બદલે છે

Posted by: Shabdsetu on માર્ચ 23, 2011

વળગણ

Posted by: Shabdsetu on જાન્યુઆરી 13, 2011

મણકા સુખના

Posted by: Shabdsetu on ઓક્ટોબર 8, 2010

જુઓ ‘લીલા’ કોલેજમાં જઇ રહી છે

Posted by: Shabdsetu on ઓક્ટોબર 1, 2010

અલબેલી નગરી સૂરત !

Posted by: Shabdsetu on સપ્ટેમ્બર 23, 2010

વરસ બાવીસમું તે લાવું ક્યાંથી?

Posted by: Shabdsetu on સપ્ટેમ્બર 16, 2010

હવે બે પુરુષો પણ પરણતા મળે છે

Posted by: Shabdsetu on ઓગસ્ટ 27, 2010

આ જિંદગી અમારી…

Posted by: Shabdsetu on ઓગસ્ટ 15, 2010

બાગમાં ક્યાં હવે ફરે છે સનમ

Posted by: Shabdsetu on જુલાઇ 19, 2010

નમી હું ગયો

Posted by: Shabdsetu on જુલાઇ 14, 2010

ચાલટો જાવાનો

Posted by: Shabdsetu on જુલાઇ 3, 2010

પટેલ બચ્ચો

Posted by: Shabdsetu on જૂન 17, 2010

જર્સીમાં વરસો કાઢ્યાં

Posted by: Shabdsetu on મે 14, 2010

તું અને હું

Posted by: Shabdsetu on એપ્રિલ 28, 2010

શરદ તારું ગુલાબ

Posted by: Shabdsetu on એપ્રિલ 22, 2010

મીરાં ખામોશ છે

Posted by: Shabdsetu on એપ્રિલ 16, 2010

રમીએ જુનૂં જુનૂં

Posted by: Shabdsetu on એપ્રિલ 10, 2010